• Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Početak
PRESS KONFERENCIJA OK BPK-a
četvrtak, 12 Januar 2017 11:13

12.01.2017.

Održana press konferencija Obrtničke komore BPK-a Goražde

1

 

Obrtnička komora BPK-aje održala press konferenciju 11.01.2017.godine. Na press konferenciji  je bilo riječi o aktivnostima koje je provodila Komora u predhodnoj godini, ali i o problemima sa kojima se susreće obrtnička komora i njeni članovi. Rečeno je da OK je imala niz aktivnosti u protekloj godini, a najvažnije za Komoru je da je jedan od partnera projekta „Goražde zona unaprijeđenog poslovanja“ u sklopu koga je izgrađen i  Biznis centar, te je OK dobila svoje prostorije za nesmetan rad. Posebno smo ponosni na ovaj projekat jer smo svojim angažmanom i vlastitim finansijskim učešćem, a uz pomoć ostalih partnera projekta, omogućili sebi, a i drugim udruženjima korisnicima prostora Biznis centra bolje uslove za rad. Fokus  rada OK BPK za 2016.godinu  bio uspostava bolje saradnje sa svim nivoima vlasti kako bi se pokušali riješiti problemi obrtnika, te kako bi OK uspostavila partnerski odnos sa Općinskim i Kantonalnim organima upravljanja. Pored svih aktivnosti i dobrih stvari koje provodi, OK se susreće sa određenim problemima.

Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2016.godinu-Željeli bi ukazati kako je saradnja sa Ministarstvom privrede na zavidom nivou, te da se nadamo da će i u budućnosti biti takva. Zamolili bih nadležne u Ministarstvu privrede BPK da i u buduće, prilikom kreiranja Programa podrške razvoju poduzetništva i obrta konsultuju OK kako bi mogli imati još bolji uvid u probleme obrtnika i njihove potrebe. Sredstva koja se dodjeljuju kao podsticaji  smanjuju se svake godine.  Mi ne pristajemo na konstantno smanjivanje podsticajnih sredstava kao  i mijenjanje kriterija po kojima se dodjeljuju sredstva. Mišljenja smo da je rok ostavljen za prijavljivanje obrtnika za dodjelu podsticaja za  2016.godinu bio kratak, te nije bilo vremena za educirnje obrtnika i prikupljanje dokumentacijie, što je upravo bio razlog za odustajanje od apliciranja mnogih obrtnika. 

Komentari na prednacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima-U proceduri je donošenje novog Zakona o obrtu koji  je najavljivan kao Zakon po mjeri obrtnika. Nažalost prednacrt Zakona o obrtu ne  sadrži ni minimum onoga što smo tražili i očekivali. Sve izmjene u najavljenom Zakonu olakšavaju rad i proceduru Državnim organima, a obrtnik je potpuno zanemaren u smislu poboljšanja zakonskih rješenja. Ključno je da se obrtnici i dalje ne mogu baviti prometom roba odnosno da se ne mogu baviti trgovinom artikala koji su usko vezani za njihovu djelatnost iako prihod od trgovine nije dominatan u ukupnom prihodu obrta. 

Obrazovanje obrtnika i polaganje majstorskog ispita-Obrazovanja obrtnika i polaganja majstorskog ispita je regulisano Zakonom o obrtu. Zakonom je predviđeno da je obrazovanje obrtnika u nadležnosti Kantona, kao i polaganje majstorskog ispita. Obrtnici koji žele prekvalifikaciju odnosno otvaranje novog obrta i oni koji tek žele da startuju sa obrtom, odmah na početku nailaze na nepremostiv  problem, neposjedovanje diplome za određene zanate. 

Zdravstvo i pravo obrtnika na bolovanje nakon 42 dana-Još jedan od problema sa kojima se susreću naši obrtnici je i nemogućnost refundacije od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje za osigurane obrtnike koji pretrpe povredu na poslu ili bolest na radu pa nisu u mogućnosti obavljati svoje djelatnosti  duže od 42 dana. Često su upravo ti obrtnici i jedini uposlenici u svojim firmama. Obrtnici se nađu u jako teškoj situaciji,  te mnogi od njih gase svoje firme zbog nemogućnosti  privređivanja i plaćanja obaveza prema državi u određenom perodu. 

Biznis centar -OK BPK-a  jedan je od partnera projekta „Goražde zona unaprijeđenog poslovanja“. Iskreno se nadamo da će implementacija projekta biti završena u predviđenom vremenu i da će kvalitet izvedenih radova biti na zavidnom nivou. Projektom je predviđeno i popločavanje ulice što bi umnogome dovelo do još veće promocije BC kao izgleda, uređenja grada i što je najvažnije otvaranje novih radnji i obrta. Upravljanje i funkcionisanje BC nije u potpunosti uređeno, tako da se nadamo u što skorije vrijeme rješavanju tog problema,  kako bi i po završetku projekta BC nastavio da živi i da se razvija kako je zamišljeno projektom. Iskreno se nadamo da će Općina Goražde kao najvažniji partner u projektu pomoći rješavanju pomenutih problema. 

Zakon o komunalnim djelatnostima-U više navrata samo slali dopise nadležnim u vezi plaćanja komunalnih naknada. Ukazivali smo nadležnim Općinskim i Kantonalnim organima na ovaj problem i tražili da se bar izjednačimo sa korisnicima koji koriste mnogo veće površine za obavljanje svoje djelatnosti. Nelogično je da su preduzeća, ustanove, škole, agencije čiji su osnivači Općina i Kanton izuzeta od plaćanja komunalne zajedniče takse, a koriste mnogo veće površine za obavljanje svoje djelatnosti, dok su obrtnici obavezni plaćati istu.   

Naglašena je dobra saradnja sa svim nivoima vlasti u prošloj godini, u okviru koje su se nastojala pronaći rješenja na goruće probleme obrtnika, kao i saradnja sa organizacijom „Progres“ iz Sarajeva i njemačkom Fondacijom „Wings of Hope“, kroz koju se već nekoliko godina osigurava stručno osposobljavnje i zapošljavanje mladih osoba. 

 

 
START UP
Petak, 16 Decembar 2016 14:38


    


 

Obavještenja

Zanimljivosti

Međunarodna konferencija o ekonomiji
 Počela četvrta međunarodna konferencija o ekonomiji i menadžentu.

Festival okusa Ustikolina 
Na prostorima Općine Foča-Ustikolina održat će se „Festival okusa Ustikolina“.